Directive CES

Directivele grupului CES
CESGruppe, grupul de firme CES, este un producător de frunte de sisteme de închidere electronice și sisteme de acces control. Continuând lunga noastră tradiţie dorim să oferim generaţiilor ce vor veni sisteme de închidere inovatoare care să ofere protecţie şi încredere atât oamenilor cât şi bunurilor acestora. Ca şi companie independentă, de familie, CES se angajează să mențină relații de încredere și durabile cu partenerii săi de afaceri. Acest lucru necesită independență financiară de durată. Pentru a menține această independență pe termen lung, ne străduim să avem o creştere continuă de 10% a profitului din vânzări. Grupul CES recunoaşte responsabilitatea faţă de propritari, angajaţii din toate locaţiile, mediul social şi regional. Respectarea obligațiilor legale și a cerințelor oficiale sunt de la sine înţeles, fiind parte a acțiunilor noastre zilnice.

Clienţii
Vrem să asigurăm creșterea grupului nostru, oferind clienților noștri naționali și internaționali produse inovatoare, soluții și servicii care sunt perfect aliniate cu cerințele lor. Cooperarea cu aceştia în spiritul încrederii și parteneriatului joacă un rol important pentru grupul CES.

Angajaţii
Grupul CES este un angajator de încredere pentru tot personalul său din toate locaţiile. Angajații noștri sunt un factor esențial al succesului companiei. Oamenii care lucrează pentru grupul CES sunt bine calificaţi, lucrează autonom și cu spirit de echipa. Aceştia se angajează să respecte directivele grupului şi acţionează în consecinţă. În eforturile noastre de a asigura locuri de muncă pe termen lung, am pus mare accent pe dezvoltarea angajaților și oferim programe de formare și de dezvoltare corespunzătoare. Posturile noastre de conducere sunt, de preferință, ocupate cu candidații interni.

Diversitate
Tratăm cu toleranță și corectitudine, de la egal la egal, și respectăm diferitele tipuri de personalitate. Avem grija ca angajatii nostri să înțeleagă cerințele locale ale clienților și partenerilor și să cunoască și să respecte diferențele culturale din țările în care ne desfășurăm activitatea. Atunci când recrutăm, căutăm cel mai bun candidat calificat, indiferent de sex, naționalitate, origine etnică, religie sau convingeri filozofice, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Produsele
Produsele dezvoltate, fabricate și distribuite de CES sunt percepute de piață ca inovatoare și de înaltă calitate. Gama noastra de produse este în continuă evoluție. În plus față de afacerea noastră de bază – sistemele de inchidere mecanice și mecatronice – oferim produse de nișă destinate clădirilor de birouri și aplicațiilor industriale. De asemenea dorim să ne extindem şi în alte zone, bazândune pe tehnologii și competențele nostre, concentrândune pe interesele clienților noștri.

Calitatea
Punctul central în tot ceea ce facem este satisfacţia clienţilor nostri, prin eforturile noastre de îmbunătățire continuă. În grupul nostru, asumarea responsabilității pentru calitatea fiecarei activităţi în parte este la sine înțeles.

Finanţe
Politica noastră financiară are ca scop generarea de dividente pentru acţionari şi în acelaşi timp să rămânem independenţi financiar faţă de terţi (investitori, bănci etc.). Urmărim prin urmare o politică de rezervare care este concepută pentru a asigura existența pe termen lung a grupului nostru. Cheltuielile de capital sunt finanțate din resurse proprii. Investițiile financiare sunt realizate cu accent pe minimizarea riscului și de a conserva valorile fondurilor investite.

Producţia
Fabricarea rentabilă și fără greșeală a produselor noastre, cu perioade de livrare mai scurte și un nivel ridicat de flexibilitate, este un element al succesului grupului CES.

Managementul resurselor
Utilizarea eficientă și durabilă a resurselor precum și creșterea continuă a eficienței lor în cadrul companiei noastre sunt responsabilitățile de conducere importante. Bazândune sistematic pe colactarea datelor, analizăm procesele noastre şi identificăm soluţii de economisire şi îmbunătăţire. O evaluare periodică a sistemelor noastre de management și a proceselor, creează o bază solidă pentru progrese continue. Fiecare angajat contribuie la acest obiectiv. Toate achizițiile externe sunt supuse validării sistematice.

Achiziţiile
Furnizorii noştri sunt un element foarte important în lanțul nostru de producţie. Relațiile noastre cu ei sunt pe termen lung și se bazează pe încredere reciprocă. Așteptăm de la furnizorii noștri un maxim de rentabilitate, creativitate și flexibilitate, servicii perfecte și fiabilitate absolută în ceea ce privește calitatea și programul de aprovizionare.

Organizarea
Sistemul nostru de organizare este într-o continuă dezvoltare. Optimizările rezultate generează valori considerabile atât pentru clienţii noştrii cât şi pentru noi.

Comunicare
Vom menține o comunicare deschisă și onestă cu angajații noștri și partenerii noștri de afaceri și, după caz, de asemenea, cu publicul interesat. Termeni clari de referință și informații concludente sunt comunicate în conformitate cu normele definite astfel încât toți angajații și clienții să obțină informațiile relevante pentru ei. Declarațiile noastre sunt credibile și în conformitate cu directivele grupului CES.