Termeni de utilizare

Accept utilizare

Continutul publicat pe Site este furnizat numai in scop de informare si uz personal al utilizatorilor si nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, transmis sau republicat in nici un fel si cu nici un alt scop fara acordul scris la titularului Site-ului.

Prin accesarea Site-ului utilizatorii isi exprima acordul sa nu altereze, dezactiveze, eludeze sau interfereze in orice fel cu elementele de securitate ale prezentului Site.

Desi incercam in permanenta sa pastram continutul cat mai actualizat, ne rezervam dreptul de a publica informatii avand doar titlu informativ, declinand orice tip de responsabilitate cu privire la eventualele erori survenite in urma accesarii Site-ului precum si cu privire la virusi si alte evenimente informatice similare ce ar putea fi transmise prin intermediul Site-ului catre calculatoarele utilizatorilor. Utilizatorii renunta astfel sa urmareasca titularul in instanta cu privire la eventuale despagubiri necesare din motivele enuntate mai sus.

Utilizatorii isi exprima acordul de a-l despagubi pe titularul Site-ului in caz de daune, obligatii, pierderi, raspunderi, datorii sau cheltuieli ce ar putea decurge din incalcarea, in totalitate sau in parte, de catre utilizatori ai acestor Termeni de utilizare.

Conditii generale de vânzare

ARTICOLUL 1 – OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
Prezentele conditii generale pentru vânzarea de produse sau prestarea de servicii se aplica nelimitat si fara rezerva tuturor produselor, respectiv serviciilor (denumite în cele ce urmeaza „produsele“ sau „produsul“) care sunt oferite spre vânzare de catre CESrom. CESrom este o societate cu raspundere limitata cu sediul în Sibiu, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.16706240 din 25.08.2004.
Comandarea de produse de catre o persoana fizica sau juridica implica acceptarea fara rezerve si asumarea integrala de catre client a prezentelor conditii generale de vânzare, acestea având întâietate în fata conditiilor de cumparare sau tuturor celorlalte documente ale clientului, cu exceptia cazului în care CESrom s-a declarat de acord în scris cu privire la eventualele abateri.
Toate celelalte versiuni si alte documente, în special cataloage, prospecte, materiale publicitare, instructiuni, foi de date tehnice, desene, schite sau fotografii au doar rol informativ si orientativ si nu valoare contractuala, în masura în care nu s-a convenit în scris în sens contrar.
ARTICOLUL 2 – COMENZI
Termenul ‘comanda’ implica toate comenzile care se refera la produsele distribuite de catre CESrom la tarifele proprii. Contractul dintre parti intra în vigoare abia atunci când comanda a fost acceptata si confirmata în scris clientului de catre CESrom prin urmatoarele mijloace de comunicare: posta, fax sau e-mail (acestea sunt considerate obligatorii pâna la probarea contrariului).
Comenzile transmise catre CESrom nu pot fi anulate de catre client.
Fiecare cerere de modificare a continutului sau volumului unei comenzi transmise de catre un client poate fi luata în considerare de catre CESrom doar daca cererea a fost efectuata în scris – prin fax sau e-mail cu caracter oficial – în maxim 8 zile de la preluarea comenzii initiale de catre CESrom.
În cazul în care comanda se afla deja în executie si modificarea afecteaza parti din comanda deja complet sau partial executate, costurile respective vor fi suportate de catre client, dupa înstiintarea prealabila de catre CESrom.
În cazul unei modificari a comenzii efectuate de catre client, CESrom este exonerata de obligatia respectarii termenelor stabilite cu privire la executia comenzii.
Comenzile cu executie într-un anumit ciclu cu livrari partiale trebuie sa fie preluate de catre client în termenul stabilit si pe baza cantitatilor partiale stabilite. În cazul în care comenzile cu executie într-un anumit ciclu au fost date fara ca termenul de livrare, volumul loturilor de productie si datele de preluare sa fie stabilite exact, CESrom poate efectua livrarea comenzilor, pe baza prezentelor conditii, în decurs de 3 luni de la confirmarea comenzii (comenzilor). În cazul în care clientul nu preia comanda (comenzile) în termen de 3 saptamâni de la data punerii la dispozitie, CESrom poate acorda conform legii un termen de gratie de doua saptamâni; daca acest termen a expirat fara rezultat, CESrom poate rezilia contractul si de asemenea poate refuza livrarea, fara riscul de a plati eventualele daune-interese, care vor trebui suportate de catre client. Comenzile care sunt legate de o executie într-un anumit ciclu sunt valabile max. 24 de luni – de la data confirmarii comenzii de catre CESrom. La expirarea acestui termen, CESrom este îndreptatita sa factureze clientului comenzile înca nesolicitate spre livrare sau produsele depozitate, la care se adauga cresterile de preturi si ale marjelor profitului.
ARTICOLUL 3 – PROPRIETATE INTELECTUALA – CONFIDENTIALITATE
Toate documentele tehnice furnizate unui client ramân proprietatea exclusiva a CESrom, care este singura detinatoare a drepturilor legate de proprietatea intelectuala si comerciala a acestor documente, acestea trebuind a-i fi restituite ca urmare a solicitarii ei.
Clientul se obliga sa nu uzeze de aceste documente în nici un mod care ar putea afecta drepturile ce reies din proprietatea intelectuala si comerciala si sa nu transmita aceste documente unor terti. Clientului îi este permis sa foloseasca documentele (inclusiv mostrele, modelele si datele) si informatiile comerciale pe care le obtine referitor la produs, doar în scopul încheierii sau executiei unei comenzi. Clientul se obliga sa depuna toate eforturile în sensul pastrarii strictei confidentialitati fata de terti asupra tuturor acestor documente si informatii, cu aceeasi grija cu care trateaza propriile documente si informatii. Aceasta obligatie se naste la primirea documentelor sau informatiilor si se stinge dupa 36 de luni de la încetarea relatiilor comerciale. Aceasta obligatie nu se aplica în cazul documentelor si informatiilor care sunt deja cunoscute publicului sau care corespund practicii comune si cunostintelor de specialitate relevante pentru domeniul de activitate respectiv.
CESrom îsi rezerva dreptul de a efectua orice modificare referitoare la design-ul, fabricarea sau îmbunatatirea produselor, modificare care sa corespunda domeniului acestora de utilizare. Cataloagele si informatiile puse la dispozitie de catre CESrom pe Internet sunt actualizate în mod regulat. Furnizarea de descrieri, fotografii, schite si informatii are loc doar în scop orientativ; acestea nu reprezinta informatii legate de calitatea produselor si nici certificate de garantie.
Ca proprietar sau entitate autorizata, CESrom îi acorda clientului, nu în mod exclusiv, o licenta individuala pentru utilizarea software-ului pentru produsele comandate, dupa caz. Aceasta licenta include dreptul de folosire a produsului în scop exclusiv personal si corespunzator domeniului sau de utilizare. Acest drept nu poate fi cesionat. Clientul poate folosi un singur exemplar al produsului, care este descarcat pe un singur computer. Este interzisa orice reproducere totala sau partiala în alte scopuri, pe orice suport. În cazul nerespectarii acestei interdictii, reproducerea reprezinta un plagiat pentru care plagiatorul poate fi tras la raspundere civila sau penala.
Produsele, continutul acestora, lista produselor si accesoriile acestora sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuala si comerciala. Orice referire sau utilizare a marcilor, denumirilor comerciale, semnelor, logo-urilor, schitelor sau fotografiilor poate avea loc doar cu autorizarea prealabila în scris a CESrom. Orice reproducere, care nu a fost autorizata anterior expres în scris, reprezinta actiune de plagiere si poate fi urmarita penal. Utilizarile care contravin ordinii publice si bunelor moravuri nu pot fi autorizate sub nici o forma.
ARTICOLUL 4 – GARANTII
Clientul va verifica produsele la livrare si toate reclamatiile, rezervele sau obiectiile care se refera la cantitati sau defecte (denumite în cele ce urmeaza „viciu” sau „vicii”) vor fi solutionate conform conditiilor prevazute în prezentul document.
În cazul viciilor aparente, produsul sau componentele defecte vor fi reparate sau înlocuite cât de repede posibil din initiativa CESrom, cu rezerva ca CESrom va verifica viciile mentionate de catre client, în conformitate cu normele tehnice ale produsului pentru a stabili justificarea reclamatiei.
Clientul va furniza toate informatiile care dovedesc existenta reala a viciilor mentionate, CESrom rezervându-si dreptul de a efectua, direct sau indirect, la fata locului, orice constatare sau verificare.
Viciile existente la momentul livrarii sau cele constatate dupa preluarea produselor, vor fi reclamate de catre client în scris, în decurs de maxim 3 zile de la data constatarii erorii de conformitate. Reclamatiile efectuate dupa expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare; acelasi lucru este valabil în cazul în care viciul a fost trecut cu vederea în mod deliberat de catre client sau daca clientul este utilizator.
Dupa 12 luni de la data livrarii produselor, clientul nu mai poate înainta o actiune pentru neconformitate. Se convine în mod expres, iar clientul accepta în legatura cu conditiile generale de vânzare faptul ca dupa expirarea acestui termen, clientul nu mai poate invoca neconformitatea produselor si nu mai poate înainta nici o actiune juridica pentru a se apara în contextul unei actiuni înaintate de catre CESrom pentru recuperarea valorii produselor livrate. Daca aceste conditii nu sunt respectate, atunci raspunderea CESrom fata de client înceteaza.
CESrom nu îsi asuma nici o raspundere în cazul viciilor produselor livrate care au aparut în urma utilizarii neconforme, abuzive sau inadecvate, a uzurii naturale, a întretinerii executate în mod incorect, neglijent sau insuficient, a unei transformari, topiri, a unei integrari inadecvate sau în urma unor conditii de depozitare, respectiv conservare anormale si în special în urma unui incident scapat de sub control; acestea nu pot justifica pretentia legala la garantie.
Orice reparatie care este efectuata fara aprobarea CESrom asupra unui produs sau în legatura cu acesta, chiar daca produsul a fost recunoscut ca fiind defect, duce la pierderea definitiva a garantiei si a oricarui drept de regres fata de CESrom.
În ceea ce priveste garantia pentru vicii ascunse, CESrom este obligata initial doar la repararea produsului în scopul remedierii viciilor constatate. Felul reparatiei, procedura folosita pentru remedierea viciului si înlocuirea gratuita doar a elementelor defecte intra în domeniul de atributii exclusiv al CESrom, fara ca clientul sa poata pretinde, din orice motiv, daune-interese suplimentare. CESrom îsi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice sau adaptari, inclusiv de natura structurala, în scopul remedierii viciului ascuns.
CESrom preia toate cheltuielile privind remedierea viciului. Aceasta exceptie nu se aplica pentru costurile suplimentare care reies din transportul produsului dupa livrare spre o alta locatie.
În cazul în care nu se reuseste repararea iar viciul ascuns nu poate fi remediat nici cu un termen suplimentar pentru reparatie convenit între parti, clientul va avea la dispozitie, dupa expirarea termenului suplimentar convenit sau dupa terminarea perioadei de reparatie, un termen de cincisprezece zile, pentru a rezilia contractul sau pentru a solicita o reducere a pretului de cumparare, printr-un înscris adresat CESrom cu confirmare de primire. Clientul are aceleasi drepturi daca termenul suplimentar convenit între parti a expirat si este evident faptul ca repararea este imposibila, sau daca CESrom refuza sa o efectueze.
CESrom garanteaza pentru produsele sale în conformitate cu legea si conditiile enumerate în prezentul document.
Garantia nu se aplica în cazul produselor care au devenit proprietate a clientului în mod neregulamentar. Ea se aplica doar la produsele care au fost fabricate integral de catre CESrom. Ea este exclusa, conform legii, imediat ce produsele au fost folosite în conditii de utilizare care nu sunt normale sau care nu au fost prevazute.
Garantia se refera doar la viciile ascunse. Viciu ascuns înseamna un defect de fabricatie al produsului, care îl face inadecvat scopului utilizarii sale, si care nu poate fi recunoscut de client înainte de utilizare. Eroarea de interpretare nu este un viciu ascuns si se considera ca clientul a primit toate informatiile tehnice legate de produse.
CESrom nu îsi asuma nici o raspundere pentru defectele si semnele de uzura care sunt rezultatul unei activitati anormale, sau a unui montaj special al produselor, cu exceptia situatiei când aceasta activitate sau acest montaj sunt efectuate sub controlul CESrom, fiind aprobate de aceasta. Garantia este exclusa si în cazul unui defect care apare în urma modificarilor sau lucrarilor de întretinere efectuate de client sau de un tert.
Garantia este limitata la înlocuirea sau repararea componentelor defecte. Este limitata la primele sase luni de utilizare. Se pleaca de la premisa ca, clientul utilizeaza produsele si componentele maxim în decurs de doua luni de la data punerii la dispozitie. Garantia expira, conform legii, la sfârsitul acestei perioade.
Garantia expira conform legii imediat ce clientul nu a notificat CESrom în decurs de 3 zile de la constatare cu privire la constatarea sa. Clientul are obligatia sa probeze data constatarii sale.
ARTICOLUL 5 – PRETURI SI CONDITII DE PLATA
Toate preturile din cataloagele si listele noastre se calculeaza în euro si reprezinta doar valori informative. Numai preturile specificate de CESrom în confirmarea comenzii sunt obligatorii între parti. Preturile sunt „preturi nete” si se aplica pentru livrarea din fabrica, costurile de ambalare, transport si asigurare nefiind incluse. La factura se adauga suplimentar T.V.A.-ul aplicabil si eventualele costuri de livrare.
În cazul termenelor de livrare care depasesc patru luni, emiterea facturii se face pe baza preturilor valabile la data livrarii, respectiv a prestarii serviciului.
Plata prin cambie, cec sau bilet la ordin este acceptata doar daca CESrom se declara în mod expres de acord, sub rezerva validitatii, posibilitatii de executie si capacitatii de scont a acestor cambii. Taxele de scont se factureaza începând cu data scadentei platii facturii. CESrom nu garanteaza pentru prezentarea la termen a cambiilor si a cecurilor si nici în legatura cu protestarea lor.
Facturile trebuie achitate în termen de 15 zile de la emiterea lor cu un discount de 2% sau în decurs de 30 de zile de la emitere la valoarea sumei nete, fara reducere. Discount-urile nu se aplica daca exista si alte debite, a caror plata este scadenta de peste 15 zile, si care nu au fost achitate. Facturile pentru sume sub 50 euro si facturile pentru lucrari de montaj si servicii trebuie achitate imediat dupa primire, fara reduceri.
În cazul întârzierii platii, CESrom îi factureaza penalitati contractuale clientului, al caror cuantum corespunde cuantumului legal al dobânzii marit cu 8 puncte. Aceste penalitati sunt scadente conform legii, iar contul clientului aflat în întârziere este debitat în mod silit. Dupa notificarea în scris a clientului aflat în întârziere, CESrom poate întrerupe executia altor comenzi, pâna la efectuarea platilor respective.
În cazul livrarii unei marfi partial defecte, clientul este obligat sa efectueze plata pentru partea fara vicii a marfii livrate, cu exceptia cazului în care livrarea partiala nu prezinta interes pentru client.
ARTICOLUL 6 – LIVRARI
În cazul termenelor de livrare date este vorba de valori orientative. Ele depind în special de disponibilitatea firmelor de expeditie si de ordinea intrarii comenzilor.
CESrom va depune toate eforturile în sensul respectarii termenelor de livrare, pe care le specifica la acceptarea comenzii în functie de logistica comparativa pe branse, si în sensul executiei comenzilor, sub rezerva cazurilor de forta majora sau situatii care nu se afla sub controlul ei, precum greve, îngheturi, incendii, furtuni, inundatii, epidemii, catastrofe naturale si dificultati de alimentare, fara a se limita la acestea.
Termenul de livrare convenit va fi considerat respectat daca expeditia sau ridicarea marfii are loc în cadrul acestui termen. Daca livrarea se întârzie din culpa clientului, termenul va fi considerat respectat, daca declaratia de pregatire a marfii în vederea expeditiei a fost facuta în termenul de livrare convenit. Livrarile partiale sunt permise pentru cantitati adecvate. Acestea sunt facturate separat. Termenul de livrare începe odata cu trimiterea confirmarii comenzii de catre CESrom. Acesta va fi prelungit daca este cazul, pentru a avea în vedere împrejurarile speciale sau iesite din comun.
În cazul în care livrarea este total sau partial imposibila, amânata sau îngreunata din cauza unor împrejurari care nu pot fi controlate doar de catre CESrom, aceasta are dreptul, la alegere, fie sa amâne termenul de livrare pâna când împrejurarile, care au facut imposibila livrarea, au disparut sau sa rezilieze contractul. În acest context, clientul nu poate pretinde daune-interese.
Daca CESrom este notificata cu privire la faptul ca livrarea nu poate fi efectuata în cadrul termenului prevazut, îl va informa fara întârziere pe client cu privire la acest fapt, îi va comunica motivele pentru aceasta întârziere si îi va indica, daca este posibil, data probabila de livrare. Clientul are dreptul sa rezolutioneze contractul din cauza întârzierii livrarii doar daca CESrom este unica responsabila de nerespectarea termenului de livrare si daca clientul a fost anterior de acord cu un termen suplimentar corespunzator – în raport cu termenele de livrare prevazute initial pentru aceasta livrare si indicate ca valori orientative.
Daca se dovedeste ca, în cazul clientului respectiv, exista riscuri serioase de insolvabilitate sau riscuri legate de neîndeplinirea obligatiilor sale conform contractului de vânzare încheiat, CESrom îsi rezerva dreptul de a suspenda contractul si de a acorda clientului un termen corespunzator, în asa fel încât mai întâi sa efectueaze plata cash pentru operatiunea de vânzare sau sa aduca garantii referitoare la îndeplinirea obligatiilor sale, a caror acceptare sau refuzare va fi la latitudinea CESrom. În cazul în care clientul refuza aceste conditii sau daca termenul corespunzator mentionat mai sus a expirat fara nici un rezultat, CESrom poate rezolutiona contractul de vânzare-cumparare conform legii, fara riscul unor posibile pretentii la daune-interese.
ARTICOLUL 7 – RETURNAREA PRODUSELOR
Daca clientul doreste sa rezolutioneze unilateral contractul de vânzare-cumparare fara sau în absenta unui motiv valid, CESrom îsi rezerva totusi dreptul de a accepta aceasta rezolutiune, facturând însa costurile de anulare si profitul nerealizat.
Produsele trebuie returnate catre CESrom în ambalajul original si la locatia de unde CESrom a expediat aceste produse, franco si fara ca CESrom sa preia vreun cost. Daca produsul este returnat în stare ireprosabila în ambalajul original, de asemenea în stare ireprosabila, atunci din pretul de cumparare facturat clientului se vor retine pausal 10%. Retinerea pausala creste la 20% din pretul de vânzare facturat clientului daca ambalajul nu este în stare ireprosabila. Pentru toate celelalte cazuri de returnari nu are loc nici un fel de restituire.
Produsele facute la comanda sau cele modificate mecanic, precum si sistemele de închidere (master key) nu vor fi luate înapoi sau înlocuite.
ARTICOLUL 8 – RISCURI – EXPEDIERE – ASIGURARE
Livrarea are loc mereu pe cheltuiala si riscul clientului. CESrom îsi asigura toate livrarile împotriva riscurilor de transport, si anume prin calcularea unei prime de asigurare în valoare de 1 % din valoarea neta de livrare a produsului. Daca clientul nu doreste sa încheie o asigurare, trebuie sa mentioneze acest lucru în mod explicit, o data cu comanda.
O comanda care a fost declarata pregatita de expediere trebuie sa fie preluata de catre client fara întârziere. În cazul nerespectarii sau întârzierii din culpa clientului, CESrom poate expedia sau depozita comanda, costurile si riscurile în acest sens fiind exclusiv în sarcina clientului.
Daca nu se convine altfel, mijlocul de transport si ruta de transport sunt la libera alegere a lui CESrom.
Transferul riscului asupra clientului are loc la predarea produselor catre firma de transport sau la parasirea depozitelor. Aceasta dispozitie se aplica si în cazul livrarilor care sunt efectuate de catre CESrom.
ARTICOLUL 9 – TRANSPORT
În cazul unei deterioarari în cursul transportului a produselor livrate sau în cazul produselor lipsa este sarcina clientului sa faca toate reclamatiile necesare fata de firma de transport.
Toate produsele care nu au devenit subiectul unor reclamatii – printr-o scrisoare recomandata trimisa firmei de transport în decurs de doua zile de la preluarea produselor, în conformitate cu Art. 425 si urmatorul din Codul Comercial a carei copie trebuie trimisa în acelasi timp catre CESrom – vor fi considerate ca receptionate fara obiectii de catre client.
ARTICOLUL 10 – REZERVAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
Transferul de proprietate asupra produselor se suspenda pâna la plata integrala de catre client a pretului corespunzator – referitoare la suma principala si cea secundara, chiar si atunci când sunt stabilite termene de plata si pâna la executarea platii integrale a pretului de vânzare. Fiecare clauza contrara nu va fi considerata parte integranta – în special daca este inclusa în conditiile de cumparare – în conformitate cu articolul 1017 din Codul Civil.
Se convine în mod expres ca doar CESrom detine drepturile care îi revin în legatura cu prezenta clauza privind rezerva dreptului de proprietate. Este la latitudinea CESrom sa ia înapoi produsele neachitate, fara a-i fi atins dreptul la anularea operatiunilor de vânzare curente.
În cazul în care produsul care este obiectul rezervarii dreptului la proprietate fuzioneaza cu alte bunuri mobile, care nu apartin CESrom, aceasta dobândeste, proportional cu valoarea, coproprietate asupra bunului complex. Aceasta dispozitie se aplica si în cazul transformarii sau modificarii produsului.
În cazul în care produsul care este obiectul rezervei dreptului la proprietate este revândut, respectiv folosit în cadrul executiei contractelor legate de operatiuni de vânzare sau prestari servicii, clientul cesioneaza CESrom pe baza prezentelor dispozitii în mod explicit toate drepturile actuale si viitoare pe care le detine în raport cu achizitorul sau prestatorul.
De asemenea, clientul nu va revinde produsele, îi este strict interzis sa le ipotecheze sau sa le ofere ca garantie. În cazul unei întârzieri de plata, clientul nu va revinde stocurile depozitate în limita valorii produselor neachitate.
În cazul neachitarii unei facturi scadente, CESrom are dreptul în urma unei simple notificari sa ceara suspendarea operatiunii de vânzare a produselor livrate în acest context, costurile expeditiei vor fi suportate de catre client, iar platile efectuate sunt considerate penalitati conventionale în favoarea CESrom. În plus, dupa trimiterea unei notificari, CESrom poate prelua unilateral sau însarcina o terta persoana cu preluarea stocului produselor sale aflate în posesia clientului, iar clientul se obliga de pe acum sa-i ofere în acest sens acces liber la depozitele sau magaziile sale. Clientul se obliga sa asigure permanent posibilitatea de identificare a produselor.
În cazul neefectuarii unei plati de catre client, CESrom îsi rezerva dreptul de a anula operatiunea de vânzare conform legii si dupa notificarea prealabila.
În cazul initierii unei proceduri de lichidare în legatura cu patrimoniul clientului, comenzile curente sunt anulate automat iar CESrom îsi rezerva dreptul de a cere produsele aflate în stoc.
Prezenta clauza nu exclude transferul riscurilor legate de produse asupra clientului, imediat ce acestea i-au fost livrate.
Odata cu livrarea, clientul devine pastratorul si detinatorul garantiei produselor.
ARTICOLUL 11 – MOSTRE SI MIJLOACE DE PRODUCTIE
În masura în care nu s-a convenit altfel, costurile pentru fabricarea de mostre, probe si prototipuri si pentru mijloacele de productie, în special scule, forme si sabloane (denumite în cele ce urmeaza în totalitatea lor „mijloace de productie“) precum si pentru înnoirea acestora ca urmare a uzurii vor fi adaugate la costurile pentru produsul ce urmeaza a fi livrat.
În cazul în care clientul întrerupe relatia contractuala în stadiul fabricarii mijloacelor de productie, clientul va suporta integral toate costurile de fabricatie prestate de CESrom, iar aceste costuri vor fi scadente imediat.
Mijloacele de productie ramân proprietatea CESrom pâna la executarea integrala a contractului, chiar daca au fost deja achitate de catre client. Acesta poate solicita predarea mijloacelor de productie imediat ce si-a îndeplinit toate obligatiile contractuale si a convenit cu CESrom o data oficiala pentru predarea mijloacelor de productie.
În caz contrar, CESrom pastreaza mijloacele de productie gratuit pe o perioada de trei ani de la ultima livrare catre client. La sfârsitul acestei perioade, CESrom îl va întreba pe client în scris cu privire la intentiile sale în ceea ce priveste utilizarea viitoare a mijloacelor de productie. Clientul trebuie sa informeze CESrom cu privire la intentiile sale în decursul unui termen de max. 6 saptamâni de la trimiterea notificarii de catre CESrom. În cazul în care nu se primeste un raspuns din partea clientului sau nu este emisa o noua comanda în decursul acestui termen cu confirmare de comanda din partea CESrom, pe baza unei solicitari din partea clientului, CESrom nu mai este obligata sa mai pastreze aceste mijloace de productie.
În cazul în care sunt fabricate obiecte dupa mostrele, schitele, datele si planurile livrate de client, acesta se obliga în mod explicit sa obtina în mod legal si înainte de utilizarea acestora, toate drepturile si autorizatiile necesare si în special drepturile de autor si drepturile referitoare la proprietatea intelectuala si comerciala. Clientul poarta întreaga raspundere pentru îndeplinirea integrala a acestei obligatii si garanteaza fata de CESrom si terti.
ARTICOLUL 12 – RASPUNDERE
CESrom, angajatii sau colaboratorii ei raspund doar în cazul unei actiuni culpabile intentionate sau a neglijentei grave. Aceasta limitare a raspunderii nu se aplica în cazul unui prejudiciu real si sigur, direct si exclusiv din culpa CESrom, care atrage dupa sine periclitarea vietii, integritatii corporale si sigurantei persoanelor sau nerespectarea unei obligatii esentiale din contract.
ARTICOLUL 12 – TERMENE
În cazul în care prezentul document nu include alte reglementari sau daca legea nu prevede un termen mai scurt, drepturile clientului îsi pierd valabilitatea cel târziu 5 ani de la aparitia lor sau sunt subiectul unei limitari, indiferent de data la care acestea au devenit cunoscute clientului sau la care clientul a fost obligat sa se informeze corespunzator.
ARTICOLUL 13 – DIVERSE – RENUNTARE
Clientul nu va efectua nici o compensatie sau retinere de plati în legatura cu drepturi unilaterale. Clientul este îndreptatit sa efectueze compensatii sau retineri de plati doar daca aceste drepturi au fost recunoscute si confirmate anterior în scris de catre CESrom.
Drepturile clientului nu pot fi cedate sau transmise, doar daca CESrom a aprobat acest lucru anterior în scris.
Daca la un moment dat CESrom nu recurge la una dintre prezentele dispozitii, acest lucru nu presupune renuntarea la posibilitatea de a recurge la respectiva dispozitie într-un moment viitor.
Datele si informatiile care se refera la actualizarea, urmarirea sau executia comenzilor, de care apartine si redactarea unui plan de închidere, sunt cuprinse, actualizate si pregatite de catre CESrom în cadrul prelucrarii datelor.
Daca o dispozitie din cadrul prezentelor conditii generale de vânzare este declarata a fi nula sau lipsita de efect din orice motiv, aceasta inaplicabilitate nu are nici un efect asupra validitatii si aplicabilitatii celorlalte dispozitii din cadrul conditiilor generale de vânzare.
ARTICOLUL 14 – FORTA MAJORA
Sunt considerate cazuri de forta majora situatii independente de vointa partilor, pe care partile nu ar fi putut sa le prevada si care nu ar fi putut fi evitate sau depasite si prin aparitia carora devine imposibila îndeplinirea obligatiilor contractuale.
Urmatoarele situatii sunt considerate cu precadere cazuri de forta majora sau situatii imprevizibile, care scutesc CESrom de îndeplinirea obligatiilor sale cu privire la livrarea în cadrul termenelor initiale: greve ale tuturor angajatilor CESrom sau a unei parti dintre acestia sau greve la firmele uzuale de transport, incendii, inundatii, catastrofe naturale, razboaie, întreruperi ale productiei din cauza unor deranjamente imprevizibile, imposibilitatea aprovizionarii cu materii prime, epidemii, blocaje ale strazilor în caz de înghet, blocaje ale strazilor în general, greve sau întreruperi ale alimentarii cu surse de energie (curent electric, gaz, etc.) sau întreruperi de alimentare din motive care nu implica culpa CESrom, precum si toate celelalte cauze ale unei întreruperi de alimentare din culpa furnizorilor sau subantreprenorilor.
În situatiile numite mai sus, contractul dintre CESrom si client este suspendat conform legii si fara daune-interese. CESrom îl va informa pe client cât de repede posibil per fax sau e-mail cu privire la aparitia situatiei care reprezinta un caz de forta majora.
Daca situatia dureaza mai mult de 30 de zile de la data aparitiei sale, contractul de vânzare-cumparare încheiat între CESrom si client poate fi rezolutionat de client sau CESrom fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde daune-interese.
Rezolutiunea produce efecte începând cu data primei prezentari a notificarii cu confirmare de primire, cu care a fost rezolutionat contractul.
ARTICOLUL 15 – LITIGII
Toate litigiile care se refera la aplicarea, interpretarea sau executarea prezentelor conditii generale si a contractelor de vânzare încheiate de catre CESrom sau cele privind achitarea preturilor vor fi înaintate catre Tribunalul Sibiu, indiferent de locul comenzii sau al livrarii, de plata sau de modalitatea de plata, precum si în cazul citarii partilor terte sau a unui numar mare de acuzati.
Schimburile de marfuri nu au ca efect conversia datoriilor sau abateri de la aceasta clauza privind instanta competenta.
Clauza privind competenta este de ordin general si se aplica indiferent daca este vorba de o actiune principala, cerere de actionare în justitie, o reclamatie la actiunea principala sau suspendarea unei hotarâri judecatoresti temporare.
În cazul unei actiuni în justitie sau a oricarei alte actiuni împotriva CESrom, taxele, cheltuielile de judecata, onorariile avocatilor precum si toate costurile secundare vor fi suportate de client în cazul în care litigiul se solutioneaza în favoarea CESrom; acelasi lucru este valabil si pentru costurile care sunt legate sau reies din nerespectarea de catre client a conditiilor de plata si de livrare pentru comanda respectiva.
ARTICOLUL 16 – LEGISLATIA APLICABILA
Pentru toate neîntelegerile care reies din prezentele conditii generale precum si din operatiunile de vânzare la care se aplica acestea si cele care poate nu sunt mentionate în prezentele dispozitii contractuale, se aplica exclusiv legislatia româna cu excluderea oricarei alte legislatii, inclusiv a Conventiei de la Viena privind contractele internationale de vânzare de marfuri.

Conditii generale de vanzare.(In germana) click aici